Een belangrijk item in de totale dienstverlening van Amerongen Kamphuis is de proces- en productbewaking. Wij streven ernaar om uw producten op tijd, op de juiste plaats en tegen de juiste condities af te leveren.

Verwachtingen
U mag van ons een hoge servicegraad verwachten. Een leverbetrouwbaarheid van 99-100% is dan ook niet uitzonderlijk. Amerongen Kamphuis is een partij die voortdurend bezig is te investeren in service en kwaliteit. Naast de investeringen in ICT-toepassingen wordt er ook geïnvesteerd in mensen die de kwaliteit bewaken. Mooi voorbeeld hiervan is dat Amerongen Kamphuis bewust een relatief grote planningsafdeling heeft met medewerkers die al jarenlang de groepage optimaal begeleiden. Daarnaast heeft Amerongen Kamphuis een Bedrijfsbureau voor extra proces- en productbewaking. Deze afdelingen staan continu in contact met u als opdrachtgever, maar ook met de chauffeurs welke uw zendingen transporteren. De zorg over uw producten is bij Amerongen Kamphuis in goede handen!

Kwaliteitsbeheer (juiste condities)
Amerongen Kamphuis heeft voor optimale proces- en productbewaking ervoor gekozen om haar interne kwaliteitssystemen kracht bij te zetten door deze te certificeren volgens de hoge internationale standaarden van IFS Logistics en BRC Storage & Distribution in combinatie met ISO 22000. Ook is Amerongen Kamphuis SKAL en CATIII gecertificeerd.

IFS Logistics

IFS Logistics certificering

BRC Storage Distribution

ISO 22000

SKAL

Erkend Leerbedrijf

Door het geïntegreerde kwaliteitssysteem zijn wij in staat om de risico’s met betrekking tot voedselveiligheid op een adequate wijze te beheersen. Hoe? Hieronder een kleine greep uit ons kwaliteitssysteem:

  • Adequate kwaliteitscontrole bij aanname van de goederen;
  • Temperatuurvolgsystemen van T-comm Telematics welke ons real-time inzicht geeft in de temperaturen in de vrachtauto.
  • Investering in dubbele verdampers waardoor het mogelijk is temperaturen in meerdere compartimenten te beheersen.

Procesmonitoring (juiste plaats/ tijd)
ICT-toepassingen als boordcomputers maken het mogelijk om real-time informatie te verkrijgen over de voortgang van de aflevering van uw product. Amerongen Kamphuis stelt hoge eisen aan de tracking & tracing om de communicatie richting de opdrachtgever op een hoog niveau te houden.

In 2015 wordt geïnvesteerd in nieuwe ICT-toepassingen, namelijk nieuwe boordcomputers en een nieuw TMS-systeem. Temperatuurbewaking, snelle oplevering van de vrachtdocumenten, fotofunctionaliteit bij afwijkingen, mogelijkheid tot aftekening digitale CMR, optimalisatie van het rijgedrag en opvolging van de rij- en rusttijden zijn belangrijke extra zaken die in de nieuwe boordcomputers standaard moeten zijn. Het nieuwe Transport Management Systeem stelt Amerongen Kamphuis in staat continu de processen te optimaliseren en de communicatie richting de opdrachtgever verder te verbeteren.