VTLAmerongen Kamphuis vindt het belangrijk om als erkend leerbedrijf bij te dragen aan een betere aansluiting tussen praktijk en theorie binnen de sector Transport en Logistiek.

Het VTL Kenniscentrum, onderdeel van Sectorinstituut Transport en Logistiek, stimuleert en bevordert een goede aansluiting tussen het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven binnen deze sector. Daarmee wordt de kwaliteit van de leeromgeving in de sector geborgd en geoptimaliseerd.

Het is belangrijk dat er voldoende gekwalificeerde leerbedrijven zijn om de instroom van nieuwe medewerkers te bevorderen.

Zonder jonge aanwas is er geen toekomst voor de transport en logistiek. Een goed geschoolde medewerker is namelijk gemotiveerder, productiever en breder inzetbaar. Het talent wat wij in huis halen kunnen wij zelf vormen tot een waardevolle medewerker die naadloos past binnen Amerongen Kamphuis. Opgeleid met de normen en waarden die wij belangrijk vinden om u als klant goed te kunnen bedienen.

Onze medewerkers zijn tenslotte de bepalende factor voor het succes van Amerongen Kamphuis.