N_01aa4ae772Bedrijven hebben een erkenning (CAT III) nodig als ze werken met:

  • rauwe levensmiddelen van dierlijke oorsprong (vlees, vis, zuivel, eieren);
  • diervoeders;
  • dierlijke bijproducten;
  • levende dieren;
  • kiemgroenten.

Op grond van Verordening (EG) nr. 183/2005 dient iedereen, zoals Amerongen Kamphuis, die grondstoffen voor diervoeder levert, produceert, verwerkt of transporteert zich als diervoederbedrijf te registreren en te erkennen. De verordening bevat voorschriften voor diervoederhygiëne. De NVWA beoordeelt of een bedrijf aan de erkenningsvoorwaarden voldoet. Er wordt met name gecontroleerd op:

  • de hygiëne in het bedrijf (HACCP);
  • de inrichting (bouwtechnische eisen);
  • de gebruikte materialen en de voorzieningen;
  • het plan waarin het bedrijf de bedrijfsprocessen en procedures heeft vastgelegd, bijvoorbeeld in een HACCP-hygiëneplan.

Het registratienummer van Amerongen Kamphuis is NL 430.