Eén van de belangrijkste vrachtdocumenten is de vrachtbrief. Een vrachtbrief is de vastlegging van een overeenkomst betreffende goederenvervoer. De verlader (afzender) komt met de vervoerder overeen dat deze een bepaalde lading in ontvangst zal nemen en vervoeren naar een losadres om de lading af te leveren bij een geadresseerde. Op de vrachtbrief staan de gegevens die nodig zijn om de vervoerovereenkomst uit te voeren. In de Wet Wegvervoer Goederen (WWG) is opgenomen dat vrachtbrieven verplicht in het voertuig aanwezig moeten zijn tijdens het transport.

Bij zowel binnenlands als grensoverschrijdend vervoer dient een vrachtbrief opgesteld te worden. Wij kunnen de vrachtbrieven voor u opstellen wanneer u dat wenst. Deze voldoen aan de vereisten conform de CMR (grensoverschrijdend) en AVC (binnenland).