Amerongen Kamphuis streeft ernaar voorop te liggen op het gebied van ICT-toepassingen voor de logistiek. Dit niet alleen voor de efficiency van de organisatie, maar ook om de klant tijdig van de juiste informatie te kunnen voorzien. In 2015/2016 zal Amerongen Kamphuis verdere stappen nemen om uw wensen op het gebied van informatievoorziening verder in te vullen. Daarnaast werken wij aan het terugdringen van de papierstroom en dus aan een duurzame toekomst. Een voorbeeld hiervan is de investering in nieuwe boordcomputers die bijvoorbeeld klaar zijn voor het gebruik van de digitale vrachtbrief.

Onderstaande de huidige standaard toepassingen binnen Amerongen Kamphuis. Voor meer informatie over onze digitale mogelijkheden kunt u contact opnemen met uw vaste aanspreekpunt bij Amerongen Kamphuis, dan wel met Hans Meijerink, per e-mail ict@amerongen-kamphuis.com.

 

Online orderentry

Zoals bekend bieden wij onze klanten al meerdere jaren de mogelijkheid orders via onze website te plaatsen. Deze online orderentry kent vele voordelen daar laad- en loslocaties van tevoren worden geprogrammeerd waardoor het invoeren van orders weinig moeite en tijd kost. Daarnaast wordt direct zichtbaar gemaakt of de order door ons is ontvangen. Het uploaden van een Excel sheet met meerdere orders tegelijk is ook mogelijk wat de snelheid verder vergroot.

 

Transportdocumenten en facturen digitaal beschikbaar

Vanaf 1 januari 2012 stellen wij de transportdocumenten, zoals CMR’s, palletbonnen e.d. digitaal beschikbaar. Deze documenten worden niet (meer) per post verzonden, maar worden door ons digitaal bewaard en zijn op een voor u passend moment altijd opvraagbaar. Met een gebruikersnaam en wachtwoord welke ook nodig zijn voor de online orderentry heeft u toegang tot alle voor u relevante informatie. Daarnaast hebben wij de mogelijkheid onze transportfacturen digitaal te versturen met of zonder de transportdocumenten. Wij vragen onze klanten hieraan mee te werken en ons te informeren over het e-mailadres waar deze naartoe gezonden kunnen worden.

 

Verdergaande systeemintegratie (EDI/ FTP)

Met een aantal klanten zijn de systemen verder op elkaar afgestemd. Amerongen Kamphuis is hier een groot voorstander van. EDI/FTP-verbindingen kunnen bijdragen aan de efficiency en de betrouwbaarheid van de dataoverdracht tussen de opdrachtgever en de transporteur.