Amerongen Kamphuis kan voor u de gehele procedure omtrent een aantal exportdocumenten verzorgen. Hier vindt u informatie betreffende de T2-documenten of EUR1-documenten.

 

T2-documenten

De Douane spreekt van intern communautair douanevervoer, waarvoor u T2 aangifte moet doen, als er communautaire goederen worden vervoerd. Communautaire goederen zijn goederen die zich in het vrije verkeer van de EU bevinden omdat ze:

  • in de EU zijn geproduceerd, of
  • vanuit een niet-EU-land zijn ingevoerd en de bij invoer de verschuldigde rechten zijn betaald

De regeling intern communautair douanevervoer wordt gebruikt voor het vervoer van communautaire goederen:

  • van, naar en tussen de gebieden die niet behoren tot het fiscale grondgebied van de EU
  • tussen 2 landen in de EU, via het grondgebied van een EVA-land (Zwitserland, Noorwegen, Ijsland, Liechtenstein)
  • van het ene EU-land naar het andere EU-land via het grondgebied van een land dat niet tot de EU behoort en ook geen EVA-land is (Zwitserland, Noorwegen, Ijsland, Liechtenstein)

Om de goederen onder de regeling intern communautair douanevervoer te vervoeren, moet u een aangifte T2 indienen. In de gevallen waarbij u communautaire goederen vervoert van, naar en tussen gebieden die niet behoren tot het fiscale grondgebied van de EU, moet u een aangifte T2F doen.

Amerongen Kamphuis kan voor u de aangifte verzorgen. U kunt hiervoor contact opnemen met één van onze planners.

 

EUR1-documenten

Voor landen waarmee de EU handelsakkoorden heeft gesloten, gebruikt u een EUR1-document om de afkomst van uw product te verklaren. Een EUR1-document geeft recht op een verlaging of zelfs vrijstelling van invoerrechten.

Dit levert grote voordelen op, zeker in landen waar de invoerrechten hoog zijn. De Europese Unie heeft met een aantal landen en groepen van landen handelsakkoorden gesloten voor het EUR1 (bijvoorbeeld Zwitserland, Noorwegen, Turkije; voor meer landen: zie website belastingdienst).

Als u een EUR1-document wilt gebruiken en hier voordeel van wilt hebben, moeten de goederen wel hun oorsprong hebben in een van de deelnemende landen/gebieden. Dit legt u vast in een ‘certificaat inzake goederenverkeer’ (EUR1-document).

Amerongen Kamphuis kan de gehele procedure voor u verzorgen, zodat u het voordeel kunt behalen.  U kunt hiervoor contact opnemen met één van onze planners.