Skip to Content

Blog

Chauffeurs Amerongen Kamphuis besparen brandstof met ‘Fleet consultancy by Scania’

BARNEVELD – Een verdere verlaging van het totale brandstofverbruik staat bij de directie van Amerongen Kamphuis in Barneveld, gespecialiseerd in Frozen Food Logistics, hoog op de agenda. Vandaar dat de in totaal negentig trucks en het rijgedrag van de 110 chauffeurs het afgelopen jaar nauwlettend geanalyseerd zijn.

Amerongen Kamphuis is hiervoor een samenwerking aangegaan met ‘Fleet Consultancy by Scania’. Het feit dat Amerongen Kamphuis met een gemengd wagenpark rijdt is hierbij geen beperking.

Draagvlak binnen de hele organisatie was een voorwaarde om ‘Fleet Consultancy by Scania’ te doen slagen. Chauffeurs wordt gevraagd hun gedrag te veranderen. Fleet Consultancy heeft ervoor gezorgd dat de chauffeur zich nog bewuster wordt van het eigen rijgedrag. Een Scania-coach heeft de chauffeurs tips en advies gegeven om het rijgedrag positief te veranderen; dit zit vaak in kleine details.

Zuinig rijden als uitdaging

Chauffeurs kunnen dagelijks in een online Driver Coaching Portal zien hoe ze hebben gereden, maar ook kunnen ze ‘Excellence the Game’ spelen. Deze game geeft de nodige onderlinge competitie en maakt zuinig rijden tot een blijvende uitdaging. Toegang tot internet (waar ook ter wereld) is hiervoor voldoende.

Fleet Consultancy wordt bij Amerongen Kamphuis uitgevoerd met de reeds aanwezige FMS-systemen, deze zijn gekoppeld aan de Scania Driver Coaching Portaal. Groot voordeel hiervan is dat er geen investeringen in hardware of aanpassingen in de voertuigen nodig zijn. Coaching kan hierdoor plaatsvinden op alle beschikbare data van de chauffeursrapporten.

Zelfstandig mee aan de slag

Scania heeft zich ook gericht op de interne opleiding bij Amerongen Kamphuis. Het is de bedoeling dat Amerongen Kamphuis na het Fleet Consultancy by Scania traject, zelfstandig aan de slag kan en de ingeslagen weg zelf kan continueren.

Geconditioneerde goederen

Amerongen Kamphuis biedt logistieke diensten aan voor verschillende soorten geconditioneerde goederen, inclusief op- en overslag. Het eigen groepagenetwerk loopt door een groot deel van noordwest en midden Europa.

Er is een volledige landelijke dekking in de Benelux, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Tsjechië, Hongarije, Denemarken en Zweden. Voor transporten naar, van en in de overige Europese landen, zoals Engeland, Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, Polen, Slowakije, Noorwegen en Finland, werkt Amerongen Kamphuis samen met eveneens gerenommeerde landenspecialisten.

14 Continue Reading →

International certificates for Amerongen Kamphuis Transport

Op 27 januari 2015 reikte Kiwa Nederland nieuwe certificaten uit aan Amerongen Kamphuis in Barneveld. Amerongen Kamphuis ontving een nieuw BRC Storage & Distribution certificaat, een nieuw IFS Logistics certificaat en het nieuwe ISO-22000 certificaat.

Directeur Amerongen Kamphuis Jan Kamphuis was zeer tevreden met het behaalde resultaat. ‘De certificaten bevestigen onze strategie om meer service en kwaliteit te leveren aan onze klanten. De transportmarkt staat onder zware druk. Ieder dubbeltje telt als het op nieuw werk aankomt. Dan moet je al je aspecten van een goede dienstverlening op orde hebben. Zuinige auto’s, deskundige medewerkers, beveiligde informatie en high level samenwerking met de klant’, aldus Kamphuis.

Amerongen Kamphuis koos er voor om samen met adviesbureau ‘Bureau voor Kwaliteitszorg’ uit Bodegraven de overstap te maken van de traditionele ISO9001 en HACCP naar de internationaal nieuwe Food standaards van IFS Logistics en BRC Storage & Distribution. Bureau voor Kwaliteitszorg heeft vestigingen in Bodegraven, Zwolle en Den Bosch en heeft daarmee een landelijke dekking’, aldus directeur Bureau voor Kwaliteitszorg Michel Brinkhorst. ‘Voor de organisatie van Amerongen Kamphuis sluiten deze standaards, samen met ISO 22000 beter aan op de bedrijfsvoering’. ‘Het gaat bij ons om levensmiddelen; dan moet je organisatie de risico’s van voedselveiligheid tot in de puntjes beheersen’, volgens Jan Kamphuis. Kwaliteitsmanager André Oteman, heeft samen met de interim kwaliteitsmanager van Bureau voor Kwaliteitszorg en de medewerkers van Amerongen Kamphuis de afgelopen 6 maanden hard gewerkt om de certificeringen te kunnen realiseren. Oteman: ‘We hebben bewust gekozen voor een bureau dat gespecialiseerd is in voedselveiligheid. Onze klanten zijn merendeels producenten van levensmiddelen en hebben een zeer hoge kwaliteitseisen. Dan heb je ook een specialist nodig uit de voedingsbranche.’

Voor de certificatie van de standaards werd certificatie-instelling Kiwa gekozen. Rien Buitink, sales manager Food bij Kiwa: ‘Kiwa heeft de beschikking over alle accreditaties, die nodig zijn in de transport en logistieke branche. Transport vraagt een praktische benadering van de verschillende internationale standaards. De audits worden in goede afstemming met de transportplanning uitgevoerd. De audits in de vrieshuizen vragen van de auditoren snel en praktisch inzicht in de werkwijze van de medewerkers.’

Bekijk hier de pdf.

4 Continue Reading →

Actief temperaturen opvolgen en bijsturen met draadloze monitoring

Amerongen Kamphuis uit Barneveld, gespecialiseerd in groepagevervoer van geconditioneerde goederen, heeft haar hele wagenpark voorzien van temperatuurregistratie van T Comm. Met deze systemen heeft Amerongen Kamphuis continu inzicht in de locaties van en temperaturen in de koel/vrieswagens. Realtime inzicht in trailerdata biedt Amerongen Kamphuis de mogelijkheid te anticiperen op onverwachte verstoringen onderweg en snel in te grijpen bij calamiteiten.

Actief temperaturen opvolgen en bijsturen met draadloze monitoring
Amerongen Kamphuis vervoert levensmiddelen zoals vis, groente, vlees in bulk en friet aan retail, out-of-home, horeca en business-to-business. Voor temperatuurgevoelige producten is het van belang de temperatuur tijdens het transport te monitoren, te regisseren én te registreren. Met draadloze monitoring van T Comm volgt Amerongen Kamphuis de temperaturen actief op en kan waar nodig bijsturen. De draadloze sensoren monitoren realtime de temperaturen in de trailers, motorwagens en aanhangwagens en bij temperatuuroverschrijding krijgt Amerongen Kamphuis een alarmmelding. Door het temperatuurverloop in de wagens op deze manier onder controle te houden, kan Amerongen Kamphuis haar klanten hoge kwaliteit van de producten garanderen.

Inzicht in vervoerscondities onmisbaar
Jan Kamphuis, algemeen directeur Amerongen Kamphuis: “Kwaliteit is voor ons en onze klanten de hoogste prioriteit. Inzicht in de vervoerscondities is bij het vervoeren van temperatuurgevoelige producten onmisbaar. Onze klanten verlangen steeds meer inzicht en met de systemen van T Comm kunnen we hen dit snel en eenvoudig bieden. We kunnen direct na een rit een temperatuurrapportage overleggen aan onze klanten en zo ons serviceniveau hoog houden.”

Het groepagenetwerk van Amerongen Kamphuis voor verschillende soorten geconditioneerde goederen loopt door een groot deel van noordwest en midden Europa. Het wagenpark bestaat uit circa 100 trekkende eenheden en circa 130 getrokken eenheden (trailers, motorwagens en aanhangwagens) met meerdere compartimenten en verdampers, waarmee Amerongen Kamphuis diverse producten met verschillende temperaturen in één transport ‘Just-In-Time’ kan vervoeren naar afnemers als Jumbo, Aldi, Lidl en Edeka.

8 Continue Reading →