Amerongen Kamphuis uit Barneveld, gespecialiseerd in groepagevervoer van geconditioneerde goederen, heeft haar hele wagenpark voorzien van temperatuurregistratie van T Comm. Met deze systemen heeft Amerongen Kamphuis continu inzicht in de locaties van en temperaturen in de koel/vrieswagens. Realtime inzicht in trailerdata biedt Amerongen Kamphuis de mogelijkheid te anticiperen op onverwachte verstoringen onderweg en snel in te grijpen bij calamiteiten.

Actief temperaturen opvolgen en bijsturen met draadloze monitoring
Amerongen Kamphuis vervoert levensmiddelen zoals vis, groente, vlees in bulk en friet aan retail, out-of-home, horeca en business-to-business. Voor temperatuurgevoelige producten is het van belang de temperatuur tijdens het transport te monitoren, te regisseren én te registreren. Met draadloze monitoring van T Comm volgt Amerongen Kamphuis de temperaturen actief op en kan waar nodig bijsturen. De draadloze sensoren monitoren realtime de temperaturen in de trailers, motorwagens en aanhangwagens en bij temperatuuroverschrijding krijgt Amerongen Kamphuis een alarmmelding. Door het temperatuurverloop in de wagens op deze manier onder controle te houden, kan Amerongen Kamphuis haar klanten hoge kwaliteit van de producten garanderen.

Inzicht in vervoerscondities onmisbaar
Jan Kamphuis, algemeen directeur Amerongen Kamphuis: “Kwaliteit is voor ons en onze klanten de hoogste prioriteit. Inzicht in de vervoerscondities is bij het vervoeren van temperatuurgevoelige producten onmisbaar. Onze klanten verlangen steeds meer inzicht en met de systemen van T Comm kunnen we hen dit snel en eenvoudig bieden. We kunnen direct na een rit een temperatuurrapportage overleggen aan onze klanten en zo ons serviceniveau hoog houden.”

Het groepagenetwerk van Amerongen Kamphuis voor verschillende soorten geconditioneerde goederen loopt door een groot deel van noordwest en midden Europa. Het wagenpark bestaat uit circa 100 trekkende eenheden en circa 130 getrokken eenheden (trailers, motorwagens en aanhangwagens) met meerdere compartimenten en verdampers, waarmee Amerongen Kamphuis diverse producten met verschillende temperaturen in één transport ‘Just-In-Time’ kan vervoeren naar afnemers als Jumbo, Aldi, Lidl en Edeka.